Looking for something?

Is Hayatinda Catisma Kulturu

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,

Is Hayatinda Catisma Kulturu
Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Çatışma kelimesini duyduğumuzda aklımıza negatif bir anlam gelmektedir. Bunun da nedeni “çatışma” kelimesinin yabancı dilden dilimize geçmiş olmasıdır. Çatışmanın zihnimizde uyandırdığı anlam sanki bir savaş alanı, kavga, gürültü gibi bir şeydir. Oysa ki “conflict” kelimesi uyuşmazlık, bağdaşmama, anlaşamamadır. Yani hiç de birbirini döven, kavga eden insanlar anlamı yoktur. 

İnsanoğlunun bulunduğu her ortamda çatışmanın da olması kaçınılmaz durumdur. Hele ki günümüz iş hayatında hedefler, kotalar, zamana karşı yapılan yarışlar vb. olgular nedeniyle çalışanların baskı altında olduğu ortamlarda çatışmanın olması çok doğal bir durumdur. Ayrıca digital devrim ve küreselleşme sonucunda değişen iş hayatı ve kültürel farklılıklarda çatışma yaşanma sıklığını daha da artırmaktadır. Bu nedenle organizasyonlarda çatışma yönetimi ve liderlik önem kazanmaktadır. Eğer çatışma yaşamak kaçınılmazsa çatışmayı yönetmekte konusunda uzmanlaşmak da kaçınılmazdır. Çünkü çatışma organizasyonda olumsuz sonuçlar doğurup iletişimi olumsuz etkileyebileceği gibi iyi yönetilebilirse olumlu sonuçları olabilir ve organizasyonun gelişimine katkıda bulunabilir. Çatışma organizasyondaki bireylerin veya grupların farklılıklarından kaynaklanmaktadır bu nedenle bu farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktansa ( ki bu boşa bir uğraş olacaktır) avantajlarından yararlanmak daha mantıklı olacaktır.


Çatisma Geliyorum Der (Hüseyin Şirin / Gazi Üniversitesi)


  • İletişimde isteksizlik göstermek. 
  • Görünürde hiçbir neden olmadığı halde kızmak. 
  • Verimliliğin sürekli olarak düşmesi. 
  • Moral bozukluğu. 
  • Hastalık gerekçesiyle işe gelmeme, rapor alma olaylarında artış. 
  • İş kazalarının ve hataların artması. 
  • Görüş ayrılıkları olduğunda bağırıp çağırmaya başlamak, kapıyı çarpmak ...

Is Hayatinda Catisma Kulturu - pozitif catisma
Resim Kaynak

Is Hayatinda Catisma Kulturu - negatif catisma
Resim Kaynak


Çatışma Yönetimi Stratejileri

Is Hayatinda Catisma Kulturu - catisma yonetimi stratejileri
Resim Kaynak

Sonuç olarak günümüzde önemli olan çatışmadan kaçınmaktan çok çatışmayı en şekilde yönetebilmektir. Olaylara sadece sahnenin önünde görünen yüzleriyle değil, arkada planında geçmişinde yaşananlarla birlikte ve en önemlisi ön yargılarımızdan kurtularak bakabilirsek alacağımız sonuçlarda farklı olacaktır. Sadece iş hayatında değil, özel hayatımızda da başarılı olmak istiyorsak perspektifi açarak, önyargılarımızdan kurtularak ve çatışmaları olumsuz-negatif bir olaydan çok bireylerin farklılıkları-zenginlikleri olarak görebilmemiz gerekmektedir.KaynakEdit

Related Articles

Iletisim

Name

Email *

Message *