Looking for something?

Yetkinlikler Ogrenmeyi ve Gelismeyi Nasil Destekler? – Ogrenme Dongusu (3/7)

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,


Bazı Tanımlamalar

Yetkinlik bazlı bir yaklasim kullanmak etkin ve etkili öğrenme ve gelişim süreçleri, azaltılan maliyetler ve daha uretken, başarılı ve bağlılığı sağlanmış calisanları beraberinde getirir. 

Yetkinlik, bir sonuca ulaşmak icin bir kalibi veya aksiyonlar kümesini tarif eden bir terimdir. Yetkinlikler aşağıda belirtilen anahtar ozelliklere sahiptir: 

  • Kabiliyet, beceri, bilgi, motivasyon noktalari veya iş için gerekli olan diger karakterleri ifade eder.
  • Is veya görev icin etkili veya basarili performans icin gereklidirler.
  • Gozlemlenebilir davranışlar olarak belirlenirler ve bu şekilde değerlendirilebilirler veya ölçülebilirler.

Is yetkinlik modeli, calisanlarin değerlendirilmelerine yönelik olarak kapsamlı ve standart setidir.

Bu standartlar, egitim ve teknik / profesyonel yetkinlikler gibi belirgin birtakım gerekliliklerin yanısıra, olculmesi daha zor, ancak is icin oldukca onemli bir takım nitelikler – takim ortaminda etkin sekilde calisma kabiliyeti, inisiyatif alma, müşteriler icin gösterilen ilgi, sonuç odaklılık gibi – de icermektedir.

Yetkinlik bazli yaklasimi kullanmak organizasyon ve calisana calisanin kullandigi yetkinliklerin bir envanterini cikarma sansi da vermektedir. Calisanin yetkinlik envanteri ile bir iste gerekli olan yetkinliklerin belirlenmesi calisanin yetkinlikleri ile is icin gerekli yetkinlikler arasindaki uyumu da ortaya cikarir. Gerekli olan ile is icin ihtiyac duyulanlar arasindaki boşluk, calisanin ihtiyaçlarına en iyi sekilde uyacak öğrenme ve gelişim planinin tanimlanmasina olanak sağlar. 

Bu surec, ogrenme dongusu icinde daha detayli olarak anlatilmistir.

Ogrenme Dongusu

Bireysel seviyede olsun veya organizasyonel seviyede olsun, ogrenme yukarıdaki diyagramda yer alan donguyu izler. Ogrenmede belirlenmis olan bosluklar, bosluklara isaret edecek gelisim planlarına onculuk edecek sekilde, uygulamayla izlenir; sonrasında gozden gecirilir; ögrenmenin meydana gelip gelmedigi belirlenir ve bosluklar varsa sonraki dongu icin ortaya cikarilir. 

Yetkinlikler Ogrenmeyi ve Gelismeyi Nasil Destekler? – Ogrenme Dongusu (3/7)
Resim Kaynak


Bireysel düzeyde, calisanlar isleri icin gerekli olan veya ilgi duydukları bir başka pozisyonun gerektirdiklerine gore yetkinliklerini değerlendirebilirler, ve sonra gerekli yetkinlikleri geliştirmek veya sürdürmek icin gerekli adımları atabilirler. Eğer bunu, yöneticileri ile uyumlu olarak yaparlarsa, çalışanın kuvvetli yönlerine ve gelişim alanlarına odaklanan daha formal kişisel öğrenme planları yaratılabilir. Bu planlar uygulamaya konulur ve gelişim sağlanır. 

Organizasyonel seviyede, yetkinlikler, organizasyonel vizyon, misyon ve etkilere ulaşmak için gerekli olan arzu edilir beceri seviyesi ile mevcut çalışanlar arasında varolanlar arasındaki boşlukları değerlendirmek için gerekli dayanakları sağlar. Bu boşluk analizi bilgisi, bireysel seviyede elde edilmesiyle birlikte genele yayılır. Bosluk analizindeki anahtar trendlere dayanarak, öğrenmeyle ilgili yatırımlara ilişkin kararlar alınır ve öğrenmede bulunan organizasyonel boşluklarla ilgili gelişme sağlanmış olur.

Sonraki iki yazı, bireysel ve organizasyonel seviyede öğrenme döngüsüne daha detaylı olarak değinecektir.

Ozet olarak

Yetkinlikler, etkili öğrenme ve gelişme sürecine, iste ve organizasyonda yüksek başarı için gerekli olan davranışlar, bilgi, beceriler ve yapabilirlikler tanımlanarak eşlik eder. Ogrenmeyi asagidaki yollarla desteklerler:

  • Iste ve organizasyonda başarı için gerekli olan kritik yetkinlikler için ogrenmeye odaklanarak
  • Calışanların performansını ve yapabilirliklerini ölçmek için standartlar geliştirerek
  • Calisanların ve organizasyonel ihtiyaçları karşılamak için öğrenme seçenekleri/programı tanımlamak için çerçeveyi sağlamak
  • Organizasyonel olduğu kadar proje bazlı öğrenme ihtiyaçlarını da etkili şekilde öngörme sürecini desteklemek
  • Hem bireysel hem de organizasyonel seviyede öğrenmenin ne kadar iyi meydana geldiğine ilişkin standartları belirlemek
Yetkinlik bazlı öğrenme ve gelişme acisindan işin yetkinlik profili kritik bir araçtır, verilen bir işte başarıya ulaşmak için esas olan kritik yetkinlikleri detaylandırmaktadır. Sadece deneyim ve eğitime dayalı olarak işim "genel" bir resmini çizmekten kaçınırsınız. Çünkü, en fazla deneyime sahip olanlar veya eğitimleri iyi olanlar her zaman için en yüksek performansı sergileyenler değildir. Yetkinlikleri kullanmak, beceri ölçmek ve eksikliklerin nerede olduğunu bu şekilde anlamak için tek yöntemdir.Kaynak

How Competencies Support Learning & Development: The Learning Cycle, Suzanne Simpson, 21.01.2013


#356

Edit

Related Articles

Iletisim

Name

Email *

Message *