Ne aramıştınız?

Yetenek Yönetimi Nedir?

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,

Yetenek Yönetimi Nedir?
Photo by Styledstock.co


İşletmeler, günümüzde artık ellerindeki en değerli rekabet avantajı unsurunun çalışanları olduğunu fark etmişlerdir. Bu nedenle, insan kaynakları yönetiminin de odak noktası ve dolayısıyla vizyonu, mevcut ve potansiyel çalışanlarına "değer katma" çabalarına yönelmiştir. bu bakış açısı doğrultusunda, insan kaynakları yönetiminin üstlenmiş olduğu bazı ek rol ve sorumluluklar "yetenek yönetimi" yaklaşımı ve yönetim felsefesi altında toplanmıştır.
Edit

Related Articles

Iletisim

Ad

E-posta *

Mesaj *

yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

yetenekyonetimi.co'da yazı var.
Rastgele bir yazı göster!