Ne aramıştınız?

# İletişim Bence - Dumandan (#) Hashtag'e İletişim (Kitap)

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,
# İletişim Bence - Dumandan (#) Hashtag'e İletişim (Kitap)

# Iletisim Bence - Dumandan (#)Hashtag'e Iletisim (Kitap)

# İletişim Bence, Nurgül Soydaş'in kaleme aldığı oldukça güncel bir kitap. Kitapta iletişim, hem literatürde hem de günlük hayatın içinde yer aldığı şekliyle ele alınıyor. Kitabın son kısmında ise, herkesi ilgilendiren iletişim kavramının ne anlama geldiğinin toplumun farklı kesimlerinde yer alan kişilere sorulduğu bir alan araştırması yer alıyor. Kitabın önsözünü Betül Mardin, son sözünü ise Can Yılmaz kaleme almış.

İletişim üzerine en çok konuşulan ve yazılan konulardan bir tanesi. İletişimin kökeni insanlık tarihi kadar eski. İletişim kurmak da, insanın düşünmesi ile birlikte gelen sosyal yönünü de vurgulayarak ortaya çıkan bir ihtiyaç.

# Iletisim Bence - Dumandan (#)Hashtag'e Iletisim (Kitap)

#iletişimbence, iletişimi farklı yönleriyle ele alıyor.

Kitapta yer alan konular şöyle:

Öncelikle, iletişim kavramı ile iletişimin öğeleri ele alınmış ve iletişimin kökeni incelenmiş. İletişim en büyük dayanak noktalarından biri olan dil açısından iletişim ele alınmış. Sonraki bölümde, farklı dillerde yer alan atasözleri üzerinden iletişim incelenmiş. Atasözlerinin birer kültürel iletişim aracına dönüştüğü vurgulanan bu bölümde farklı dillerden çeşitli atasözü örneklerine de yer verilmiş. İlerleyen sayfalarda, iletişimin sadece insanlara ait bir olgu olmadığı bakteriler arasındaki iletişim incelenerek vurgulanmış. Sonraki bölümde, teknoloji ve teknoloji denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan Google'ın iletişime getirdiği yeni bakışacısı ele alınmış. Son sayfalarda ise, iletişim sürecinde dile getirilmeyenlerin yol açtığı iletişimsizlik ile etkili iletişim yöntemleri ele alınmış.

Kitabın son bölümünde "İletişim sizce nedir?" sorusu, kamuoyundan 5000 kişiye, çeşitli büyük markaların kurumsal iletişim direktörlerine ve toplumda kanaat önderlerine sorulmuş. Elde edilen cevaplar benzerlikleri ve farklılıkları açısından içerik analizi yapılarak ele alınmış.

Bugüne kadar eğitim hayatımda iletişimle ilgili olarak birçok ders aldım ve güncel kitapları takip ederken iletişimle ilgili pek çok kitap okudum. #iletişimbence kitabını bu açıdan değerlendirmem gerekirse şunları söyleyebilirim. Öncelikle iletişimin sadece insanlara ait bir olgu olmadığının vurgulandığı sayfalar ve paylaşılan örnek benim için oldukça ilginçti. Kitabı değerli kılan bir başka unsur da, hiç şüphesiz ki 5000 kişi ile gerçekleştirilmiş olan iletişim kavramı ile ilgili araştırma. Bu araştırmadan elde edilen 338 farklı iletişim tanımına kitapta yer verilmiş. 338 farklı tanım, 338 bakış açısı. Bu tanımları okumak, iletişimin en bilenen yönü ile sadece duygu ve düşünceleri aktarmak olmadığı, daha pek çok anlama geldiğini hatırlatması açısından benim için çok ilginç bir deneyimdi. İletişim o kadar temel bir kavram ki, aslında yapılan tanımlarda tanımı yapan kişinin hayatından bir parça gizlenmiş adeta. İletişimi profesyonel meslekleri olarak benimsemiş olan kurumsal iletişim direktörleri ile kanaat önderlerinin tanımları ise çok daha farklı ve zaman zaman da teknik denebilecek düzeydeydi.

İnkılap Kitabevi'nden 2018 yılında çıkan # İletişim Bence, 424 sayfa.

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı: # İletişim Bence - Dumandan (#) Hashtag'e İletişim
Yazar: Nurgül Soydaş
Sayfa Sayisi: 424
Yayınevi: İnkılap
Basım Yılı: 2018
Kategorisi: İletişim, Araştırma - İnceleme



Diğer kitaplar için: yetenekyonetimi.co kitaplık



Edit

Related Articles

Iletisim

Ad

E-posta *

Mesaj *

yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

yetenekyonetimi.co'da yazı var.
Rastgele bir yazı göster!