Ne aramıştınız?

Belirsiz Zamanlarda Yönetim - VUCA Dünyasında Yaşamak

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,
Belirsiz Zamanlarda Yonetim - VUCA Dunyasinda Yasamak


Biran için zamanı geriye alabildiğimizi düşünelim ve Aralık 2019'a geri döndüğümüzü varsayalım, yani COVID-19 pandemiye henüz dönüşmemişken, hatta daha ortaya çıkmamışken, küresel dünya düzeninin son hızla devam ettiği günlere yani. O günlerde bile dünya yeterince karmaşıktı aslında. Bir ekonomik krizden, işsizlik rakamlarının farklı ülkelerde artışından söz ediliyordu.

Şimdi o günlerin üzerinden çok uzun zaman geçmiş gibi gelse de bahsettiğimiz tarihin uzerinden sadece 4 ay geçti. Ve bugün daha belirsiz bir ortamla baş etmeye, geleceğin nasıl şekilleneceğini anlamaya çalışıyoruz.

VUCA, Volatility (değişkenlik), Uncertainty (belirsizlik), Complexity (karmaşıklık) ve Ambiguity (muğlaklık) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kavram. ilk olarak 1998 yılında ABD ordusunu 21.yüzyıla hazırlamak için kullanılan bir eğitim dokümanında yer alan bu kavram sonradan küresel iş dünyasının getirdiği zorlukları ve bu zorluklara her an için uyum sağlamaktan başka seçeneği olmayan yöneticilerin ve çalışanların durumunu anlatmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Bugünlerde ise, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ise hem profesyonel hem de kisisel hayatlarımıza tam anlamıyla uyan bir kavram haline dönüşmüştür.

VUCA Nedir?
Grafik Kaynak: HBR.org

Günümüzde firmalar için en büyük mücadele gerektiren unsurlar nelerdir? (Aralık 2019 öncesi dönem için)

Küreselleşmenin getirdiği sonuçlar ve rekabetle başa çıkabilmek
Yıkıcı Teknoloji ve İnovasyon (Distruptıve İnnovation / Technology) (Halihazırda mevcut olan ürünleri piyasadan silerek onların yerini almak üzere gelistirilen inovatif teknolojiler)
Girişimcilik (Piyasadaki bir boşluğu fırsata dönüştürebilme becerisi)
Çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda sürdürülebilirlik
Etik liderlik uygulamaları

VUCA Nedir?
Resim Kaynak: Forbes.com

VUCA

Volatility (Değişkenlik)

Bir endüstride, pazarda veya genel olarak dünya üzerinde değişimin hızına işaret eder. Değişkenlik akışı ne kadar yüksek ise, her şey o oranda hızla dönüşür.

Uncertainty (Belirsizlik)

Güven içinde geleceğin hangi noktaya kadar tahmin edilebilir olduğunu gösterir. Aslında dunyada olan bitenin ve yaşanan gelişmelerin hangi oranda dogru anlaşılabildiği ile ilgilidir. Belirsiz ortamlarda gelecekle ilgili isabetli tahminler yapmak mümkün olmaz.

Complexity (Karmaşıklık)

Geleceğe bakarken göz önüne alınması gereken unsurların sayısı, çeşitliliği ve aralarındaki iliski ile ilgilidir. Ne kadar çok unsur söz konusu olursa ve bu unsurlar arasındaki ilişki ne kadar fazla işe, çevre o oranda karmaşık hale gelmiş demektir. Karmaşıklık düzeyinin artması analiz etmeyi zorlaştırır.

Ambiguity (Muğlaklık)

Birşeyi yorumlayabilmek için ihtiyaç duyulan şeffaflıktan yoksun olmayı ifade eder. Yeterli bilgi olmaması veya eldeki verilerin yeterince açık olmaması ile oluşur. Muğlaklık arttıkça dünyada olup biteni yorumlamak o derece zor hale gelecektir.


VUCA'yı oluşturan her dört kavram da birbiri ile ilişkilidir ve birbirini etkilemektedir.

Kaynaklar


What Does VUCA Really Mean?, Jeroen Kraaijenbrink, 19 Dec 2018, Forbes.com

What VUCA Really Means for You, Nathan Bennett and G. James Lemoine, Jan-Feb 2014 Issue, HBR.orgEdit

Related Articles

Iletisim

Ad

E-posta *

Mesaj *

yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

yetenekyonetimi.co'da yazı var.
Rastgele bir yazı göster!