Ne aramıştınız?

Koronavirüs Öncesine Bir Bakış: 2020 Yılı IK Trendleri

By IPEK ALVER OZPEHLIVAN,
Koronavirus Oncesine Bir Bakis: 2020 Yili IK Trendleri


COVID-19 salgını ile değişen iş hayatını ve kurulmakta olan yeni düzeni daha iyi anlayabilmek için bu salgın öncesinde bulunduğumuz durumu hatırlamamız ve iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü yazımda, 2020 yılı için 10 İK trendini incelemek ve hatırlatmak istiyorum. Bu maddelerden bazıları zorunlu olarak gündem dışı kalsa da bazılarının öneminin daha da artacağı kesin.

Bu trendler, Future Workplace ismindeki IK Araştırma ve Danışmanlık  firmasının ortaklarından olan Jeanne Meister tarafından kaleme alınarak hem forbes.com'da hem de Future Workplace blog sayfasında 2020 yılı başında yayınlanmış. 

1) Çalışan Esenliği (Wellbeing) Odak Noktası Olacak

Firmaların gündeminde otomasyon ile mevcut işlerin bazılarının elenmesi, işgücü demografik yapısının dengelenmesi gibi konular bulunsa da, Meister İK departmanının çalışan esenliğine odaklanması gerektiğini vurgulamış.

Danışmanlık firması PwC'nin de bu yönde güncel bir çalışması var. PwC kavrama bütünsel yaklaşarak soyut olmaktan çıkarmak adına bu kavrama bütünsel yaklaşarak fiziksel, zihinsel, duygusal ve manevi açıdan bir değerlendirme yapmış. Çalışanların kazanması gereken bir takım alışkanlıklar ve uygulamaları ise PwC Habit Bank isimli bir websitesinde toparlamış. Tanimlanan aliskanliklar arasında, kısa toplantılar sırasında ayakta durmanın fiziksel esenlik icin iyi bir fikir olması, uyku öncesinde bir dinlenme süresi geçirmek, doğada zaman harcamak, cep telefonlarının uyarılarını belirli saatlerde kapalı tutmak ve neye odaklanacağına karar vermenin yanısıra neye odaklanılmayacağına da karar verilmesi gibi uygulamalar var. 

İK açısından ise önemli olan tüm bu tespitleri çalışanların günlük iş hayatlarına taşıyabilmek. Bu da ancak, organizayonel kuture bu uygulamaları yansıtarak elde edilebilir.

2) İnsanlarla Botların Yanyana Bulunduğu Harmanlanmış Bir İşgücüne Geçiş

Yakın zamanda farkli ülkelerden farkli pozisyonlarda bulunan 8370 İK çalışanı ile Oracle ve Future Workplace ortaklığında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre bu çalışanların yarısı (50%) işlerinde yapay zekayı zaten kullanmaktalar. Bu oran 2018 yılı için 32% imiş. 

Güneydoğu Asya'nın en büyük bankası olan DBS Bank, yüksek hacimli ise alım projeleri için chatbotlardan yararlanmaya başlamış. Bu sayede, aday özgeçmişlerinin ön değerlendirilme süresi 32 dakikadan 8 dakikaya indirilmiş; işe başvuru formlarının tam doldurulma oranı 85%'den 97%'ye çıkmış. Ayrıca, adaylardan gelen sorulara yanıt verilme oranı 96'ya yükselmiş. Bu sayede DBS Bank işe alım ekibi daha büyük hacimli işleri daha kısa sürede bitirmeye başlamış.

2020 itibariyle botlarla insanların yanyana yer aldığı projelerin sayısında artış bekleniyor. Hatta çoğu durumda, bir bot da bir insan kadar iyi performans gösterir hale gelecek. 

Jeanne Meister'in Karie Willyerd ile ortak olarak yazdığı "The 2020 Workplace" isimli bir kitabı da bulunuyor. 

3) İK Alanında Yapay Zekanın Yeni Kullanım Alanlarının Değerlendirilmesi

L'Oreal, Hilton Otelleri, Schneider Electric gibi firmalar yapay zekayı yetenek yönetimi süreçlerinde zaten kullanıyorlar. Bu firmalarda, yapay zeka ile işe alım ekipleri stratejik önem taşıyan rollere kimlerin getirileceğini daha hızlıca belirleyebiliyorlar.

Schneider Electric, Open Talent Market ismindeki platformunda yapay zekadan yararlanarak yetenek yönetimi uygulamalarına yer veriyor. Bu platformda profil oluşturan adaylar, kariyer gelişimleri gelecekteki firsatlar için bir mentörden yardım alabiliyorlar.

DaVita isimli bir firma ise #metoo hareketi sonrasında gündemde yer edinen işyerinde taciz vakalarına karşı yapay zekanın kullanıldığı bir uygulama geliştirmiş. 

Bu örneklerin yanısıra, 2020 itibari ile yapay zeka çalışanların bir firmadaki yaşam döngüsünde herhangi bir basamağında kullanılabilir hale gelecek. 

4) Etik Yapay Zekanın Geliştirilmesine Odaklanmak

2020 itibarı ile firmalarin gündemine gelecek bir başka sorun da yapay zekanın etik açıdan doğru ve sorumlu şekilde kullanıldığını göstermek ve hatta kanıtlamak olacak. Bu yöndeki denetimler yakın zamanda hız kazanacak. Örneğin, 2019 Temmuz ayından itibaren California'da yürürlülüğe giren bir uygulama ile online olarak size cevap verenin bir insan mı yoksa bir chatbot mu olduğunun açık şekile belirtilmesi gerekiyor. Illinois'de 2020 Ocak ayında getirilen bir başka kurala göre ise, video mülakata katılan adaylara değerlendirmenin yapay zeka ile yapılacağının mülakat başında bildirilmesi gerekiyor. 

Bunlara ek olarak, çalışanların veri güvenliği ile ilgili endişeleri yapay zekanın kullanımının artması ile giderek daha yükseliyor. Bu nedenle, IK'nın kazanması gereken yeni bir yetkinlik olarak etik ve sorumlu yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması karşımıza çıkıyor. 

5) Sosyal Becerilerin Önemi Daha da Artacak

İşyerinde rutin işler yapay zekaya devredilirken, McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan Workplace in a time of Transition (yanı Dönüşüm Zamanında İşgücü) raporunda da vurgulandığı gibi, teknik olmayan becerilere olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu beceriler arasında sosyal beceriler, düşünme becerisi ve dijital beceriler sayılabilir. Bazı firmalar, işe alım yaparken adayları sadece mevcut becerilerine göre değil gelecekte dizayn, teknoloji ve endüstriyel açıdan kazanmaları olası potansiyel becerilerine göre de seçiyorlar.

Koronavirus Oncesine Bir Bakis: 2020 Yili IK Trendleri
Grafik Kaynak: Forbes.com


6) İşyeri Ortamının Fiziksel, Duygusal ve Genel Koşullarına Göre Değerlendirilmesi 

Sağlıklı bir işyeri ortamı yaratmak sadece spor salonu açmaktan veya ergonomik masa ve sandalye temin etmekten ibaret değil kesinlikle. Çalışanlarına bu tür yan haklar sağlamak için büyük bütçeler ayıran işyerleri bu harcamalarının hangi oranda karşılık bulduğunu da araştırıyor. Kuzey Amerika'da 1601 çalışan ile gerçekleştirilen bir araştırma bu yan haklar ile verimlilik arasindaki ilişkiyi sorguluyor. Alınan sonuçlara göre, çalışanlar en çok daha iyi hava kalitesi, doğal aydınlatma, masalarının kişiselleştirilebilir olması gibi çok daha temel uygulamalardan memnun kalıyor. Örneğin pek çok kişi, ofis içindeki kötü hava kalitesinin uykuya yol açarak verimlilik kaybı ile sonuçlandığını vurgulamış. Bu nedenle, bu tür fiziksel koşulların en kisa zamanda gözden geçirilmesi gerekiyor. 

7) Kurumsal Eğitim İçin Sanal Gerçeklikten (VR) Yararlanmak

Virtual Relaity yani sanal gerçeklik tüketici pazarında henüz yaygınlaşmamış olsa da, kullanım alanları arasında kurumsal eğitimler de var. Güvenlik eğitimi, müşteri hizmetleri eğitimi, liderlik gelişimi gibi alanların yanısıra çalışan deneyiminin iyileştirilmesi gibi alanlarda sanal gerçekliğe başvurmak mümkün. Örneğin, Verizon, mağaza yöneticilerine ve ekiplerine mağazalardaki portansiyel hırsızlık olaylarına karşı bu yöntem ile eğitim veriyor. Yöneticilerden sağlanan geribildirime göre ise, bu yöntem geleneksel model ile eğitime göre daha başarılı sonuçlar getirmiş. Best Western Otellerinde ise VR, resepsiyon görevlilerinin problem çözme becerilerini geliştirmek amaci ile kullanılıyor. 

8) Harmanlanmış Eğitimi Koçluk Uygulamalari İle Yeniden Tanımlamak 

Koçluk uygulamaları yüksek bütçe gerektirmesi ve zaman alıcı olmasi nedeni ile pek çok firmada sadece üst düzey liderlerle sınırlandırılıyor. 2020 yılında Millenniallar ve Gen Z küresel işgücünün 60%'ini oluşturuyor. Gida firması Mars, Inc. mevcut yaklaşımların artık ise yaramadığına kanaat getirerek, klasik sınıf modelinde uyguladigi liderlik gelişim eğitim programini yapay zaka uygulamalarını dahil ederek yeniden düzenlemiş. Harmanlanmış eğitim ile yürütülen bu yeni eğitim programında yüzyüze eğitim, online eğitim ve talebe göre koçluk seansları paralel yürütülüyor. 


9) Diploma Için İş Bulmak Yerini Nitelikleri İle İş Bulmaya Bırakıyor

Giderek artan sayıda firma, adayların sadece mezun oldukları bölüme değil, aynı zamanda onların sahip oldukları veya potansiyel olarak kazanabilecekleri niteliklere göre işe alım yaptıkları uygulamalar geliştiriyor. Pek çok firma da, geçmişte zorunlu tuttukları bazı özelliklerdeki ısrarlarından ise artık vazgeçme yolunu seçiyor. GlassDoor'a göre bu firmalar arasında Apple, Bank of America, Google ve Nordström da var. Wiley Educational Services ve Future Workplace'in birlikte gerçekleştirdikleri bir araştırmaya göre, artık "geleneksel olmayan kişilerin" işe alımı söz konusu.

Koronavirus Oncesine Bir Bakis: 2020 Yili IK Trendleri
Grafik Kaynak: Forbes.com


10) İşyerinde Geçirilen Zamanı İyi Bir Deneyim Haline Getirebilmek 

İşyerindeki çalışanlar "iç müşteri" olarak düşünüldüğünde, işin fiziksel, dijital ve kurltürel boyutlarının düşünülerek işyerlerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. IBM, Airbnb, HP gibi firmalardaki İK ekipleri İK, ofis yönetimi uzmanları, IT gibi çapraz fonksiyonel ekiplerden yararlanarak bu isyeri deneyimini yeniden yaratmayı hedefliyorlar. Nihai hedefleri ise kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi yaratarak gerektiğinde mobiliteyi sorunsuzca sağlayabilen araçları çalışanlarına sunmak. 

Kaynaklar

Top 10 HR Trends That Matter Most In The 2020 Workplace, Jeanne Meister, Forbes.com. 15.01.2020

The Future Of Work: Humans + Gigs+ Robots Are The New Blended Workforce, Jeanne Meister, Forbes.com, 14.03.2019


Edit

Related Articles

Iletisim

Ad

E-posta *

Mesaj *

yetenekyonetimi.co newsletter

İki haftada bir kez pazar kahvene eşlik etmek için yayınlanıyor.

powered by TinyLetter

yetenekyonetimi.co'da yazı var.
Rastgele bir yazı göster!